Stadt Towing Tank er et hydrodynamisk testanlegg som ligger i Måløy. Anlegget består primært av en svært moderne bølgetank, utstyrt med slepevogn med hastighet opp mot 15 m/s i stillevannstilstand. I bølgetanken er det også innstallert en bølgemaskin som genererer både regulære og irregulære bølgerspekter.

  • Regulære bølgespekter
  • Uregelmessige bølgespekter
  • ITTC
  • JONSWAP
  • Pierson – Moskowitz

Det høyteknologiske anlegget tilbyr mulighet for en rekke ulike hydrodynamiske tester, inkludert motstand, fremdrift, seakeeping, og stabilitetstester.