Samarbeid ble til prototype

Det italienske selskapet W-sense har etablert norsk datterselskap og opplever økt etterspørsel i hos norske kunder. Dette krever tilpasninger, og da er det perfekt å samarbeide med Ocean Innovation-katapulten

Kristian Kasin Nordlie på en merd der han setter ut W-sense-teknologien
Kristian Kasin Nordlie fra W-sense på location for å sette ut den trådløse teknologien

W-sense leverer trådløse undervannsnettverk. Der du tidligere måtte trekke kabler lange strekk under vann, kan du med W-sense sin teknologi sette ut en node som gir trådløs tilkobling for det du måtte trenge å koble til. W-sense sparte tid og penger på å  3D-printe prototyper hos Additech.


Kristian Kasin Nordlie er ingeniør i W-sense. Han har bakgrunn fra informasjonsvitenskap, men havnet i havnæringen gjennom en traineestilling som han fikk gjennom klyngen NCE Seafood Innovation. Nå er han fast ansatt, og er del av et lite team i Norge.


– Vi setter ut trådløse nettverk under vann som gjør at du kan koble på forskjellig utstyr, og kan kontrollere utstyret eller hente inn data. Det skal være enklere å få tak i og styre ressursene dine som er under vann – trådløst, forteller Nordlie.

Mange muligheter som klyngemedlem

SIVA har investeringsmidler tilgjengelig for katapulten, der katapulten går sammen med bedrifter og søker om en ramme på opp til 120 000,- Dette prosjektet var et slikt prosjekt. I denne ordningen dekker katapulten 60 % av den totale prosjektrammen, mens samarbeidsbedriften dekker de resterende 40 %.


– Tidligere var denne typen midler fra katapulten kun tilgjengelig for næringshager og inkubatorer, men vi har fått utvide dette til å også inkludere klynger. Mange næringshager og inkubatorer har et veldig bredt nedslagsfelt, men ved å få inn klynger kan vi spisse oss enda mer mot sjømat og undervannsteknologi, sier Madeleine Aksdal i Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre.


Tidligere kom alle katapult-casene fra næringshager og inkubatorer. Når man nå kan tilby dette til klyngemedlemmer, blir nedslagsfeltet større. 

Et spark bak

Mange bedrifter sitter gjerne på gjerdet for å ta i bruk ny teknologi eller for å gjøre ting på en litt annen måte. For W-sense var katapult-prosjektet en mulighet de ikke kunne si nei til.


– Det har vært helt supert å ha denne muligheten. Dette prosjektet ble et spark bak for å virkelig få testet dette her med additiv tilvirkning. Det har vært veldig spennende, sier Nordlie.


Samarbeidet mellom W-sense og Additech ble til flere ulike prototyper, for eksempel en vanntett kasse til nettverksnoden som skal bo under vann.

Kort vei fra idé til ferdig produkt

En av de mange fordelene med å samarbeide med en så lokal aktør som Additech, er at veien fra idé til ferdig produkt blir veldig kort. Ikke bare er de tilgjengelig for sparring og iterasjoner på den opprinnelige idéen, men med alle tegninger lagret, kan de kjapt printe oppdaterte versjoner eller ekstra deler når det trengs.


– Vi gikk ikke mange steg fra første designet til ferdig prototype. Jeg forklarte hva jeg trengte, og så endte vi egentlig opp med å printe det første designet. Men sikkert med noen interne runder hos gjengen i Additech, såklart.


Nå er noen av prototypene på vei til Italia, mens noen er igjen her i Norge hvor Nordlie snart skal få sjøsatt dem.


– Vanligvis setter jeg ut utstyret med tau og lodd. Når jeg nå får satt ut prototypen fra Additech skal jeg se litt hvordan det er med groe og den type ting. Hvor godt holder det? Må vi se på andre materialer? Umiddelbart ser det mer stabilt ut enn de eksisterende løsningene våre, sier Nordlie.


– Nå skal vi teste utstyret over tid, og så itererer vi hvis det er behov for det. Og det vil heldigvis også Additech at vi skal, sånn at det blir best mulig til slutt, legger han til.

Anbefaler 3D-printing som produksjonsmetode

Med 3D-printing som produksjonsmetode får du muligheten til å produsere raskt og iterere hyppig. I tillegg til at additiv tilvirkning har mange fordeler, som mindre avfall og mer fleksibilitet i materialvalg, får du laget noe som ikke finnes fra før – akkurat det du trenger.

– Det har vært veldig kult å se mulighetene som finnes for å printe deler i Norge. Jeg vil anbefale alle å få laget prototyper sammen med Additech, sier Nordlie.

Katapulten kan hjelpe

– Hvert katapult-prosjekt er unikt. Trenger du hjelp til å lage en prototype, teste eller verifisere en teori, eller trenger du kunnskap om industri eller nye bruksområder for teknologien din – ta kontakt med oss, så finner vi ut av det sammen, sier Aksdal.

Har du lyst å utvikle din helt egne prototype gjennom additiv tilvirkning? Da kan katapulten ta deler av regningen. Ta kontakt med oss for å utforske mulighetene!

Madeleine Aksdal
Rådgiver

Telefonnummer: +47 975 09 959