Lansert: ny rapport med NCE Aquaculture

23. juni lanserte vi rapporten BlåGrønt mission – Fremtidens ingredienser til fôr: bioprosessering og behovet for prosessinfrastruktur sammen med NCE Aquaculture.

Fra lansering av rapport på The Salmon. Fra venstre: Malin Johansen, Bjørnar Skjæran, Bjarte Horn, Ann Cecilie Ursin Hilling og Dag Finn
Vellykket lansering av ny rapport. Fra venstre: Malin Johansen, Bjørnar Skjæran, Bjarte Horn, Ann Cecilie Ursin Hilling og Dag Finne.

For å kunne gå fra labforsøk til industriell skalering, er det nødvendig med god tilgjengelighet til pilotanlegg for testing. Hensikten med disse pilotanleggene er å kunne teste ulike prosesser på et begrenset volum av råvarer, men med samme teknologi som skal inngå i en fullskala fabrikk. 

Regjeringen har gjennom flere strategiske dokumenter, satt fokus på å redusere klimaavtrykket og stimulere til produksjon av råvarer basert på norske råstoffer til anvendelse i fôr. 

Dersom en legger til grunn at nye innsatsfaktorer i fôrproduksjon må være konkurransedyktige på pris, vil det i dag kreve en betydelig nasjonal innsats dersom man skal etablere nye verdikjeder som fremskaffer ingredienser til fôr som gir et lavere klimaavtrykk enn det dagens råvarer gjør. 

​​– Vi må produsere mer fôr, med mindre utslipp. Så enkelt, men likevel så vanskelig. Det sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under lanseringen på The Salmon i Oslo.

Vi håper denne rapporten vil inspirere og motivere, gi et grunnlag for mer samarbeid, og føre til et enda større fokus på tilgjengeliggjøring og utnyttelse av testinfrastruktur i havnæringen. 

Les mer og last ned rapporten her

 

Fikk du ikke med deg lanseringen på dagen? Hele lanseringen ble streamet, og du kan se hele opptaket her.

 

Vi hadde et tettpakket program, med mange gode innlegg underveis og en livlig panelsamtale til slutt. Dette var programmet:

10.00 – 10.10 Velkommen v/Malin Johansen og Bjarte Horn 

10.10 – 10.20 SIVA sin rolle i Mission Bærekraftig fôr v/Karin Øyaas

10.20 – 10.30 Regjeringens tanker for for fremtidig råvareproduksjon v/Bjørnar Skjæran, Fiskeri og havminister

10.30 – 10.55 Presentasjon av rapporten BlåGrønt Mission | v/Ann Cecilie Ursin Hilling og Dag Finne

10.55 – 11.05 Inntog til panelsamtale, Hva skal til for kommersialisering av nye råvarer til fôr? v/Henriette Hanssen LetSea 

11.05 – 11.50 Panelsamtale; Volum, klimaavtrykk og ikke minst økonomi, nå har vi snakket om muligheter lenge - hva er realitetene?

 

Panelet:

Bjørnar Skjæran, Nærings og fiskeridepartementet

Margareth Øverland, NMBU 

Kristin Hurum, Cermaq

Ragnhild Dragøy, Aker Biomarine 

Ingrid Dynna, NOMY 

Sigurd Tonheim, Cargill

 

Takk til VIS og NORD Innovasjon, som har vært til stor hjelp underveis i prosessen, og SIVA som har vært finansiell partner.