Ny rapport om havbunnsmineraler

Energiomstillingen fra et fossilt til fornybart energisystem krever en vesentlig økning i tilgangen på mineraler. Havbunnsmineraler blir vurdert for å styrke forsyningssikkerheten til kritiske materialer, men for at Norge skal lykkes med dette må en rekke forhold være på plass.

Illustrasjonsfoto av brusende hav
Foto: Christoffer Engström

Internasjonalt er lovverk for utvinning (The Mining Code) forventet ferdigstilt i 2023. Det er fortsatt uavklarte spørsmål knyttet til miljøkonsekvenser og ressursgrunnlaget. Regjeringen skal, etter planen, legge frem åpningsmeldingen knyttet til havbunnsmineraler for Stortinget våren 2023.

Sammen med GCE Ocean Technology har vi gjennomført et prosjekt og utarbeidet en rapport der vi utreder behovet for nasjonale testfasiliteter og -områder for bærekraftig kartlegging og eventuell utvinning av havbunnsmineraler.

I rapporten fokuserer vi på infrastruktur og testfasiliteter for forskning, utvikling og innovasjon, som vil være viktig for å sette fart på teknologiutviklingen og kunnskapsinnhentingen.

Hensikten med prosjektet er å legge grunnlag for en ansvarlig industriutvikling med fokus på miljø, ressursgrunnlag og utnytting og forvalting av ressursene.

Rapporten peker på testfasiliteter og -infrastruktur som sentralt for å redusere risiko, styrke samarbeidet, øke innovasjonen og styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til marine mineraler. Det er behov for testing i hele verdikjeden:

  • Kartlegging
  • Produksjon
  • Prosessering
  • Bruk/resirkulering

Å sikre samarbeid for å utveksle kunnskap, teknologi og infrastruktur for testing blir viktig i prosessen fremover. Det blir også viktig å sikre enhetlig og god metodikk for deling og tilgjengeliggjøring av data.

Last ned rapporten for å lære mer om prosjektet

Bjarte Horn
Daglig leder

Telefonnummer: +47 901 21 263