Testing og verifisering

 Få din prototype testet i verdensledende laboratorier hos oss og våre samarbeidspartnere. Vi har tilgang på skreddersydde testfasiliteter både på land og i havet som vil kunne tilpasses dine behov. 

Fasiliteter og utstyr for test  

RAS Laboratorium

 • Vannkvalitet 
 • Fiskebiologi 
 • Fôrforsøk 
 • Bioreaktorer 
 • Mikrobiologi
 • Sensorikk
 • Slambehandling

Trykk- og undervannstesting  
Korresjon og strekk  

Bølgebasseng

 • Vibrasjonstesting
 • Trykktesting 
 • Temperaturtesting 
 • Materialkvalifisering 
 • Mekanisk materialtesting 
 • Testing av korrosjonsegenskaper og coating 

Verifisering

Rådgivning, planlegging og gjennomføring av teknologikvalifikasjon og verifiseringsløp.

 

Kompetanse, kurs og tjenester   

Via oss kan du få utdanning, inkludert etter -og videreutdanning, for havbruksnæringen og akademia.

Trenger du markedsintroduksjon?
Vi hjelper deg på vei!

 • Inkubatorprogram
 • Finansiering
 • Investornettverk
 • Finne industripartnere

Ta kontakt med oss for mer informasjon!