Om oss

Ocean Innovation Norwegian Catapult senter tilbyr design, prototyping, test-,  og verifiseringsfasiliteter for havnæringen. Har du en løsning for havnæringene så kan du utvikle din idé i optimale og reelle havrelaterte miljøer til et endelig produkt på markedet 

Senteret har hovedsete i Bergen, hvor det er tett integrert med det ledende innovasjonsmiljøet på Marineholmen. Fasilitetene er plassert langs vestkysten, - både i Bergen, og i regionen ellers.

I tillegg til fasiliteter tilbys utdanning, opplæring, trening og seminarer.  

Eiere

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS), GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Additech AS,  og Marineholmen RASLAB AS. 

Samarbeidspartnere

Inventas, DNV GL, Marineholmen Forskningspark, UiB, HVL, Havforskningsinstituttet, SIVA, NORCE, Prototech AS, ILAB, Stadt Towing Tank, NUI AS, NagellD, Marineholmen Makerspace og Patentstyret.


Katapultsentrene i Norge 

Ocean Innovation Catapult Centre er en av fem  katapulter i Norge. De har alle som formål å gi mindre og mellomstore bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. 

Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner kan ha stor nytte av  katapultene.