Vi etablerer Node med Cod Cluster

Ny samarbeidsavtale mellom katapulten og norske Cod Cluster

Bjarte Horn fra OINC med Ronny Isaksen og Maiken Johnsen fra Cod Cluster
Bjarte Horn fra OINC signerer samarbeidsavtale med Ronny Isaksen og Maiken Johnsen fra Cod Cluster

 

I februar signerte vi en spennende samarbeidsavtale med norske Cod Cluster. Sammen skal vi bygge og tilgjengeliggjøre infrastruktur for testing. Vi skal lage nye tjenester som skal løse utfordringer knyttet til hvitfisk, laks, akvakultur og fangst. Løsninger av og for industrien – en viktig driver for grønn omstilling!

Cod Cluster er et nasjonalt og statlig finansiert klyngeprogram driftet av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. De jobber med torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten, som råstoff til fiskeforedlings- og restråstoffsindustrien og som sunn mat til verdens befolkning.

Dette blir et samarbeid av og for industrien, og en viktig driver for grønn omstilling.

Vi gleder oss til å jobbe sammen!