Revolusjonerende havbatteri skal testes hos NUI

- Vi har i samarbeid med prosjektpartnere utviklet et lab-batteri som i disse dager blir testet i hos HZG i Tyskland, en av partnerne på prosjektet. Når vi så har utviklet en prototype skal denne testes hos NUI i Bergen, forteller prosjektkoordinator Andrea Birkeland i Develogic Norway.

Bilde: NUI

Develogic er en av fire partnere på forskningsprosjektet SEAMAG, hvor målet er å utvikle et batteribasert på magnesium, sjøvann og karbon. Batteriet er fire ganger så energitett og langt mer miljøvennlig enn de eksisterende havbatteriene. Basert på testresultater og tilbakemeldinger på funksjonalitet og design, skal prosjektgruppen videreutvikle en prototype i full størrelse.  Etter fullført test og produksjon av prototypen, skal utstyret sendes til NUI, i Bergen, til høsten.

Testing fra land: Lett tilgjengelig og langt billigere

- Målet er at batteriet skal få testet sin kapasitet, samt at det mekaniske designet og elektronikken i systemet skal funksjonstestes, fortsetter Birkeland.

Det var gjennom GCE Subsea at Develogic fikk kunnskap om katapulten og dens tilbud på testfasiliteter i Bergen. NUI som inngår i katapulten, har kaifasiliteter i Gravdal, få minutters kjøring fra Bergen sentrum. Her er det gode forhold for testing, og det kan benyttes kran fra land.

-Fordelen med dette er at det er lett tilgjengelig. Med en gang man må leie båt og mannskap for testing i sjø er dette mye dyrere. Vi har her gode muligheter for testing på ulike dyp, fra to til 200 meter og enda dypere på andre lokasjoner. Å kunne gjennomføre test med kran fra land, gjør hele operasjonen ekstremt kostnadsbærende. Noe som også er et mål for prosjektet, hvor lave kostnader totalt på alt utstyr, materialer samt produksjon og testing skal bli holdt lavest mulig. 

I testfasen skal Develogic sette ut en «subsea-lander», eller bunnlander, på relativt grunt dyp, ned til 20 meter. Batteriet vil bli bygd inn i en bunnlander, og testen vil pågå i omlag tre måneder. Utstyret vil stå utplassert på havbunnen under hele testperioden, avbrutt av faste inspeksjoner.

NUI er allerede i gang med  å teste rammeverket som skal brukes for batteriet.

-På landeren har vi også en rekke sensorer som er koblet opp mot batteriet. Landeren vil være autonom, men muligens med kabel til land så vi kan overvåke utstyret kontinuerlig, sier Birkeland.

Fra forskning i Arktis til fiskeoppdrett.

- Veien videre blir spennende, vi har allerede søkt om et nytt prosjekt basert på SeaMag, hvor vi kan videreutvikle batteriet til nivået TRL7 eller høyere, med et mål at vi videre utvikle produksjonen og salg av batterier.   

Prosjektet er basert på den marine sektoren, innen forskning og akvakultur. Batteriet kan benyttes til fiskeoppdrettssensorer til havforskning langs norskekysten, og i arktiske strøk. Et av hovedmålene ved batteriet er dens lange levetid, noe som vil være meget nyttig for flere potensielle kunder fremover, da kostander ved leie av båt og mannskap for å trekke utstyret kan reduseres betydelig. 

- En av våre store kunder er Havforskningsinstituttet. Med et kostnadsriktig og langvarig batteri kan de forske på fisk, koraller, hvilke strømmer det er i sjøen, nivåer innenfor O2, metan eller CO2 . Alt dette, uten at utstyret må trekkes opp for vedlikehold hvert år, forteller Andrea Birkeland.