Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er en forskningsstiftelse etablert i 1989. Stiftelsen har som hensikt å tilrettelegge for forskning innen akvakultur for så vel universitetsmiljøer som privat næring og industri.

ILAB drifter 22 akvalaboratorier med 225 fiskekar i ulike størrelser og mer enn 120 vannkvaliteter. Fasilitetene er eid av den norske stat ved Universitetet i Bergen, der forvaltning og bruk er regulert gjennom egen avtale mellom Universitetet i Bergen og ILAB.