DNV er en internasjonal aktør innen kvalitetsikring og risikohåndtering, og tilbyr klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse. Videre har de en stor portefølje av programvare, og tilbyr datahåndtering og ekspertrådgivning til havnæringene. 

Testfasilitetene inkluderer material og korrsosjonslaboratorie samt deres teknologisenter for offshore løfte- og forankringsutstyr.