AquaCloud er katapultens digitale plattform for havbruksnæringen. 

Prosjektet er initiert av NCE Seafood Innovation, sammen med klyngemedlemmer MOWI ASA, Lerøy Seafood, ASA, Grieg Seafood ASA, Bremnes Seashore AS, Bolaks AS, Eide Fjordbruk AS og Lingalaks AS.

AquaCloud er en datadelingstjeneste og en digital standard for akvakulturindustri. 

Konseptet deles inn i fire områder:

  • Sensordata standardisering
  • Fiskehelse standardisering
  • Miljødata standardisering
  • Tilgjengeliggjøring av data

Nettside for AquaCloud: