Dette kan Marineholmen RASlab gjøre for din bedrift

Marineholmen RASlab tilbyr topp moderne fasiliteter for testing og verifisering innen bærekraftig landbasert fiskeoppdrett. Bli bedre kjent med dem og finn ut hva de kan gjøre for deg og din bedrift

Portrett av Mark Powell i laboratoriefrakk i lokalene til RASlab på Marineholmen
Daglig leder Mark Powell viser oss rundt i labben på Marineholmen

Ved å gjenbruke vann i et lukket RAS system, kan Marineholmen RASlab bruke mindre vann når de vokser frem fisk, og etterlate et mye mindre miljøfotavtrykk. Kretsløpene, som renser vannet og sikrer oksygen til fisken, tillater dem å bruke teknologi til å transformere fremtiden til landbasert fiskeoppdrett. 

I deres lokaler på Marineholmen har RASlab tolv kar som alle er individuelle systemer. 

  • 12 2500 liters RAS-systemer med enten 1x1000l, 3x500l eller 1x2500l tank
  • Fra ferskvann til saltvann
  • 6 grader til 30 grader i vannet
  • Lokale kaldtvannsarter
  • Tørt laboratorie – vannkvalitet, mikrobiologi, testing

Mark Powell er daglig leder. Han har en doktorgrad i fiskefysiologi og har jobbet internasjonalt innen akvakulturteknologi, fiskeproduksjon og fiskehelse de siste 25 årene. Mark har en sterk bakgrunn fra anvendt vitenskap og har gjennomført forskningsprosjekter i Norge, Skottland, Canada, Australia, Europa og Asia. 

Han tar med seg sin forståelse for innovasjonsprosesser og akvakulturindustri i arbeidet sitt, sammen med sin ekspertise i drift av oppdrettsanlegg.

Vi tok en prat med Mark.

 

Hva jobber du med for tiden?

– For tiden jobber vi med flere prosjekter som ser på tekniske innovasjoner knyttet til sjømat og RAS-systemer. For eksempel, ny sensorteknologi for å overvåke vannkvalitet, som integrerer datae med produksjon gjennom digitale dashbord. Det er et skikkelig kult prosjekt, faktisk. Vi tar datastrømmer fra RAS-systemet og integrerer dem med andre data. Så kan vi sammenligne systemene og flere ulike datastrømmer.  

Hvorfor er testing av hypoteser og teknologi så viktig?

– For å få innovasjon ut til industrien, må det finnes en vei fra idé, prototyping, iterering og validering, før man skalerer opp for å gå ut i markedet. Og dette innebærer å teste i så reelle forhold som mulig, for å redusere risiko i implementeringsfasen av innovasjon. Testing gir muligheter til nye ideer, innovasjoner og metoder for landbasert fiskeoppdrett. 

Hva er håpet ditt for fremtiden til industrien?

– Fremtiden til industrien er avhengig av utvikling og aksept av innovasjon. Ikke bare for å være relevant, men for å øke lønnsomheten. Og for å kunne sikre at fisk kan bli produsert til riktig pris, og for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet i markedet. Det jeg frykter er at vi kommer til å se mer fiskeoppdrett internasjonalt, der teknologi og metoder ikke har blitt skikkelig testet. Testing er utrolig viktig. Vi trenger den tverrfaglige kunnskapen til RAS i utviklingsfasen i akvakultur. 

 

Innovative verktøy for drift av RAS-systemer

Marineholmen RASlab har utviklet en rekke plattformer og tjenester de tilbyr. Den første er en plattform for overvåking av fiskehelse sammen med selskapet eMar Digital. Dette er nå klart for laks, og de vil videreutvikle plattformen for andre fiskearter. 

Den andre er nestegenerasjons gensekvensering, for å sekvensere bakterier i RAS-systemer. Dette kan fortelle oss hvem som bor i systemet, når vi ser på det bakterielle miljøet. Vi trenger gode bakterier. Hvis forholdene i karet forandrer seg, så forandrer bakteriene seg også. Med sekvensering kan vi kartlegge hva som skjer og gjøre en helsesjekk av systemene. 

Den tredje er at vi kan analysere organiske bestanddeler som gir fisk en dårlig, nesten gjørmete smak. Industrien trenger å bli kvitt denne smaken før de selger fisken. Vi kan måle bestanddelene i vannet, finne de riktige nivåene og se hvor godt rensesystemet fungerer, alt innen tre til fire dager. Denne analysen er en helnorsk kommersiell tjeneste, der du slipper å sende prøver til utlandet. Vi er de eneste som har denne tjenesten kommersielt tilgjengelig i Norge. 

 

CSI for RAS

Dette er et kurs for folk i industri eller forskning, som har lyst å få en god forståelse for drift av RAS-systemer og vitenskapen bak. Kurset dekker alle de grunnleggende komponentene av RAS og hvordan man overvåker dem, i tillegg til å gi forståelse for hvordan RAS relaterer til fiskeproduksjon, fiskehelse, fiskevelferd, systemdesign og krisehåndtering. 

Første del av kurset handler om å forstå hvordan de ulike komponentene fungerer og hvordan man kan måle effekt. Den andre delen er der vi går inn i systemet og endrer parametere i komponentene. Disse endringene er ikke mulige å oppdage fra overvåkningssystemet. Deltakerne må diagnostisere problemet, foreslå tiltak for å rette opp i feilen og så vurdere om tiltakene var vellykket. 

Deltakere blir veiledet gjennom hele prosessen. Velferden til fisken er uansett viktigst og vil ikke bli satt på spill. Dette vitenskapelige området er tverrfaglig, og deltakerne må ta alle deler av systemet med i beregningene. For å virkelig forstå hvordan alt henger sammen, må man utforske og leke seg litt med de ulike bestanddelene og få litt erfaring. Man finner sjeldent fasiten i en bok, men man må løse ulike problemer for å virkelig lære.  

 

Dette kan Marineholmen RASlab gjøre for deg

  • Levere infrastruktur for testing og verifisering
  • Tilby kunnskap og ekspertise i ulike faser av et prosjekt
  • Tilby opplæring og utdanning i RAS-teknologi 
  • Skreddersy arrangementer for utdanning, forskning eller andre prosjekter
  • Tilby rådgivning og konsulenttjenester