Om oss 

Ocean Innovation Norwegian Catapult senter tilbyr design, prototyping, test-,  og verifiseringsfasiliteter for havnæringen. Har du en løsning for havnæringene så kan du utvikle din idé i optimale og reelle havrelaterte miljøer til et endelig produkt på markedet 

Senteret har hovedsete i Bergen, hvor det er tett integrert med det ledende innovasjonsmiljøet på Marineholmen.Fasilitetene er plassert langs vestkysten, - både i Bergen, og i regionen ellers.

I tillegg til fasiliteter tilbys utdanning, opplæring, trening og seminarer.  

Eiere

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS), GCE Ocean Technology, NCE Seafood, Additech , Prototech og Marineholmen RASLAB. 

Samarbeidspartnere

DNV GL, Marineholmen Forskningspark, UiB, HI, SIVA, NORCE, Prototech AS, ILAB, Stadt Towing Tank, NUI AS, NagellD, Marineholmen Makerspace og Patentstyret.


Katapultsentrene i Norge 

Ocean Innovation Catapult Centre er en av fem  katapulter i Norge. De har alle som formål å gi mindre og mellomstore bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. 

Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner kan ha stor nytte av  katapultene.