Marineholmen RASLab er katapultens partner på landbasert oppdrett. Selskapet er et forsknings og innovasjonsfirma med fokus på RAS-teknologi (Recirculation Aquaculture Systems).

RAS er en anleggstype som er voksende i hele verden, spesielt med tanke på lakseindustrien og produksjon av smolt. Et RAS-anlegg er designet for å kunne produsere store mengder fisk, med et lavt forbruk av vann. Dette oppnås ved behandling og resirkulering av vannet innad i systemet, og et avansert RAS anlegg kan resirkulere vannet opp til 99%.

Med en sentral beliggenhet i Bergen, og et toppmoderne forskningsanlegg tilbyr RASLab en unik mulighet for utredning av bærekraftig, landbasert fiskeoppdrett.

RASLab ledes av Dr. Mark Powell, som har doktorgrad i fiskefysiologi, og har enestående erfaring fra akvakultur, produksjon og fiskehelse etter over 25 år i bransjen. RASLab AS er eid av et konsortium bestående av Universitetet i Bergen, ILAB, NORCE og Marineholmen Forskningspark.

 

               

                

                

 

 

 

                                                                    

Madeleine Aksdal
Rådgiver

Telefonnummer: 97509959

Bjarte Horn
Daglig leder

Telefonnummer: +47 901 21 263