Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. tusen ansatte, og driver hovedsakelig med forskning, rådgivning og overvåkning.

Hovedkontoret ligger sentralt plassert i Bergen, og i tilegg til en avdeling i Tromsø, har instituttet forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. HI har også et eget rederi med ansvar for en rekke forskningsfartøy, som er de viktigste redskapene for innsamling av marine data.