Trykktestingskampanje

Aktører som bestiller trykktesting gjennom Katapulten i løpet av 2020, og utfører test i løpet av Q1-2021, får nå 40% avslag.

Trykktesting
Trykkamrene Asterix og Obelix. Foto: NUI

NUI er en leverandør av test- og verifiseringstjenester for undervannsindustrien, og tilbyr blant annet hyperbar mottaksberedskap, hyperbar trykktesting av utstyr, verifikasjon, kurs, rådgivning og medisinske tjenester som dykkerlege og hyperbar oksygenbehandling. De holder til på Laksevåg i Bergen, med havnefasiliteter i umiddelbar nærhet.

NUI har nylig investert i verdens dypeste og største trykkamre, Asterix og Obelix. Asterix har en indre diameter på 1,1 meter og et makstrykk på 1000 bar, mens Obelix har en indre diameter på 1,8 meter og et makstrykk på 700 bar. Dette tilsvarer 10 000 og 7000 meters dybde i vann. De er begge 3,5 meter lange. 

Navnene passer altså godt til beskrivelsen, da Asterix er noe mindre i størrelse sammenliknet med Obelix. Størrelsen på trykkamrene gjør det mulig å teste og verifisere om store maskiner som skal sendes ned på dypt vann, tåler omgivelsestrykket på det respektive vanndypet.

Sammen med NUI, kjører nå Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre i gang en kampanje.

Kontakt oss ved behov for mer info eller ønske om å booke test.

Bjarte Horn
Daglig leder

Telefonnummer: +47 901 21 263