Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre skal levere testfasiliteter til SFI Smart Ocean

Forskningsrådet har nå tildelt midler til 22 kommende Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon(SFI). Katapulten skal levere testfasitilterer til «SFI Smart Ocean - Fleksibel og kostnadseffektiv overvåking for styring av et sunt og produktivt hav»

 Av 70 innsendte søknader til Norges Forskningsråd ble 22 konsepter / prosjekter tildelt sertifisering og midler til å bli Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. Ett av disse er SFI Smart Ocean, hvor katapulten skal være leverandør. Oppstart for senteret er allerede til høsten.
 

Om Smart Ocean – overvåkning av havet

Det nye senteret har som hovedformål å etablere et trådløst observasjonssystem som skal overvåke undervannsmiljø og -installasjoner.

Systemet skal basere seg på et nettverk av autonome, smarte sensorer som vil være robuste, energi- og kostnadseffektive, og som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner. Dette inkluderer undervannsakustiske kanalsimuleringer, som vil inngå i et omfattende miljøbibliotek over norske fjorder, kyster og hav.

Resultatene vil ha høy relevans på tvers av havnæringene (petroleum, energi, fiskeri og havbruk) og ha betydning for økt bærekraft og kostnadseffektivitet innenfor offshore operasjoner.

Prosjektleder/-eier er Universitetet i Bergen, mens forskningspartnerne er NORCE, Forsvarets Forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC)

(Kilde:nfr.no

Katapultens rolle

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre, skal samarbeide med SFI Smart Ocean, ved å tilgjengeliggjøre infrastrukturen. Det er allerede spesifikke planer for bruk av testfasiliteter på Austevoll hvor komponent- og systemtester skal utføres. Videre har katapulten tilleggsinfrastruktur og testanlegg for prototypebygging, inkludert additiv produksjon (3D printing), CNC-maskinering, belegg-, temperatur- og trykktesting samt et RAS anlegg for havbruk.

Smart Ocean er strategisk viktig for oss og er en integrert del av våre langsiktige utviklingsplaner, som inkluderer implementering av smarte sensorer og løsninger for observasjon og overvåking av hav. Vi ser for oss felles eksperimentelle arbeider for små og mellomstore bedrifter og større industripartnere til SFI eller andre relevante interessenter i Smart Ocean-senteret. Som sådan vil katapulten brukes som et testanlegg for Smart Ocean, og gir et kontrollert miljø for rask testing av teknologiløsninger, sier daglig leder Gisle Nondal, Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre.