Møt vår nye praksisstudent

Jørgen Fjøsne går på det integrerte masterprogrammet i Havteknologi ved Universitet i Bergen, og har sin praksisplass hos oss denne våren. Fjøsne har en bachelorgrad i marinteknikk i fra Høgskulen på Vestlandet, og har tidligere arbeidet med innovasjon og utvikling innenfor havbruk.

«Jeg føler meg svært heldig som for lov til å være en del av katapultsenteret for innovasjon knyttet til havnæringene. Dette er en unik erfaring å ta med seg videre både i utdanningsløpet, og senere i arbeidslivet.» sier Fjøsne.

Studieprogrammet i havteknologi er et samarbeid mellom Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Masterprogrammet gir en bred kompetanse innenfor sentrale temaer i havteknologi, og Fjøsne har valgt å fordype seg i marine installasjoner og konstruksjon. Sivilingeniørstudenten går 4. år i studieløpet, og skal til høsten starte arbeidet på sin masteroppgave knyttet til CFD – analyse.

«Jeg gleder meg til å få være med i utviklingen av katapulten, og til å få et innsyn i arbeidet for verdiskapning og vekst i havnæringene. Jeg ser på dette som svært verdifullt for min utvikling, og setter svært stor pris på den muligheten jeg har fått.» - avslutter Fjøsne

Dr. Gisle Nondal
Daglig leder

Telefonnummer: +47 957 71 846