Internasjonal samarbeidsavtale om tilgjengeliggjøring av infrastruktur

Fra venstre: Dr. Carl Thiede, Subsea Monitoring Network, Dr. Gisle Nondal, Ocean Innovation Norsk Katapult Senter og GCE Ocean Technology, Prof . Uwe Freiherr von Lukas, Subsea Monitoring Network.

Center for Ocean Ventures & Entrepreneurship (COVE), GCE Ocean Technology (GCE OT), Subsea Monitoring Network (SMN) og Ocean Innovation Norsk Katapult Senter har i dag signert et Memorandum of Understanding (MOU) for å styrke mulighetene for kommersialisering av ny teknologi, og skape muligheter for økt samarbeid innen innovasjon og vekst i havnæringene.

Partnerskapet samler ledende havteknologi-aktører fra Norge, Kanada og Tyskland som sammen skal dele ideer, kompetanse og infrastruktur for utvikling, og bruk, av ny havteknologi. 

Samarbeidet med Subsea Monitoring Network og COVE vil øke tilgjengeligheten av infrastruktur som næringslivet trenger for å skalere teknologiene sine og bevege seg inn i et internasjonalt marked, sa administrerende direktør i Ocean Innovation Norwegian Catapult, Gisle Nondal. Den vil også være et viktig fundament for utvikling av felles internasjonale samarbeidsprosjekter, avlutter Nondal.

For mer info, besøk GCE Ocean Technology sine nettsider.

Dr. Gisle Nondal
Daglig leder

Telefonnummer: +47 957 71 846