Møt vår daglige leder

Gisle Nondal går fra 01.01.2021 inn som 100% daglig leder i katapult-senteret.

Gisle Nondal har fungert som daglig leder, på deltid, siden 2019, men trer nå inn på fulltid for å styrke satsingen i senteret. Nondal innehar en Cand.Scient grad i kjemisk oseanografi fra Universitetet i Bergen og en PhD i marin biogeokjmi fra Universitetet i Bergen og Nansen Senter for Miljø of Fjernmåling.

Gisle kommer fra stillingen som R&D Manager i GCE Ocean Technology, og har tidligere arbeidet som HMS sjef i Aker Solutions og som forsker hos Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Uni Research (nå NORCE).

“Næringslivet er i omstilling, og Katapult-sentrene er perfekte instrumenter til å bistå bedriftene med å omstille seg raskere gjennom tilgang på avanserte fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk” sier Nondal. “Det er et privilegium å få lov til å arbeide med spennende innovative bedrifter fra hele landet, og til å bidra til økt verdiskaping og vekst i havnæringene” – avslutter Nondal.

Dr. Gisle Nondal
Daglig leder

Telefonnummer: +47 957 71 846